Уредување и оплеменување на повеќе локации

КЈП,,Нискоградба” – Битола во текот на вчерашниот ден со градежна механизација работеше на уредување и оплеменување на просторот покрај новата трибина на стадионот,,Петар Милошевски” во пресрет на пролетниот дел од…

Дејности на ЈКП ’Нискоградба’

Отстранување на отпадни води (приоритетна дејност) Изградба на патишта и автопати Изградба на комунални објекти за течности Изградба на хридроградежни објекти Изградба на други објекти од нискоградба, неспоменати на друго…