МЕНАЏЕРСКИ ТИМ

ВД Директор на КЈП Нискоградба Битола : Зоран Талевски , Дипломиран електро инжинер Помошник Директор за Финансиско правни работи: Наташа Стојановска тел.075/268-028, e-mail: natashas@niskogradbabt.mk Раководител на Одделение за Општи, правни работи…

Дејности на ЈКП ’Нискоградба’

Отстранување на отпадни води (приоритетна дејност) Изградба на патишта и автопати Изградба на комунални објекти за течности Изградба на хридроградежни објекти Изградба на други објекти од нискоградба, неспоменати на друго…

Зоран Талевски, директор на КЈП ,,Нискоградба” Битола со отчет за работењето во 2022 година

Почитувани граѓани на општина Битола Пред се, од мое име и од името на вработените во КЈП НИСКОГРАДБА БИТОЛА, би сакал да ви Ви ја честитам Новата 2023 година, да…