Извештај за работењето за период од 01.01.2023 год. до 31.03.2023 год.

ДоСовет на Општина БитолаОпштина Битола Градоначалник Д-р Тони Коњановски ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КЈП"HИСКОГРАДБА"- БИТОЛАЗА ПЕРИОД ОД 01-01-2023 ДО 31-03-2023 г. ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИ И РАСХОДИТАБЕЛА НА ПРИХОДИ Остварени…

Уредување и оплеменување на повеќе локации

КЈП,,Нискоградба” – Битола во текот на вчерашниот ден со градежна механизација работеше на уредување и оплеменување на просторот покрај новата трибина на стадионот,,Петар Милошевски” во пресрет на пролетниот дел од…

МЕНАЏЕРСКИ ТИМ

ВД Директор на КЈП Нискоградба Битола : Зоран Талевски , Дипломиран електро инжинер Помошник Директор за Финансиско правни работи: Наташа Стојановска тел.075/268-028, e-mail: natashas@niskogradbabt.mk Раководител на Одделение за Општи, правни работи…

Дејности на ЈКП ’Нискоградба’

Отстранување на отпадни води (приоритетна дејност) Изградба на патишта и автопати Изградба на комунални објекти за течности Изградба на хридроградежни објекти Изградба на други објекти од нискоградба, неспоменати на друго…