ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА КЈП „НИСКОГРАДБА“ – БИТОЛА

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македонија број  27/14 и 199/14),   Директорот на КЈП,,Нискоградба,,-Битола на ден    23.09.2015  година…