Јавен оглас бр.01/023 на даватели на јавни услуги и помошно техничко лице на неопределено време

Врз основа на член 37-и од Законот за јавни претпријатија,(Службен Весник на РМ бр.38/96…бр.89/22), член 20-г од Законот за вработени во јавниот сектор(Службен Весник на РМ бр.27/14…159/22),член 22 и 23…

Извештај за работењето за период од 01.01.2023 год. до 31.03.2023 год.

ДоСовет на Општина БитолаОпштина Битола Градоначалник Д-р Тони Коњановски ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА КЈП"HИСКОГРАДБА"- БИТОЛАЗА ПЕРИОД ОД 01-01-2023 ДО 31-03-2023 г. ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИ И РАСХОДИТАБЕЛА НА ПРИХОДИ Остварени…

Уредување и оплеменување на повеќе локации

КЈП,,Нискоградба” – Битола во текот на вчерашниот ден со градежна механизација работеше на уредување и оплеменување на просторот покрај новата трибина на стадионот,,Петар Милошевски” во пресрет на пролетниот дел од…