Шестмесечен извештај за работењето на КЈП „Нискоградба“ во 2020 година


Извештај-6-месечен-со-30.06.2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *