Реконструкција на канализационата мрежа на ул.21-ва


Старите и дотраени цевки се минато на оваа улица.

Остануваме посветени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *