Изградба на канализациониот систем во Подпелистеријето

Изградба на канализациониот систем во Подпелистеријето

Категорија:

Продолжува изградбата на канализациониот систем во Подпелистеријето со несмален интезитет. Да си ги вратиме повторно чистите планински води на нашиот Пелистер.

Leave a Comment