ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА ПЕРИОД ОД 01-01-2018 ДО 31-09-2018 г.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА ПЕРИОД ОД 01-01-2018 ДО 31-09-2018 г.

Категорија:

LATEST POSTS

Изградба на канализациониот систем во Подпелистеријето

Продолжува изградбата на канализациониот систем во Подпелистеријето со несмален интезитет. Да си ги вратиме повторно чистите планински води на нашиот Пелистер.

Leave a Comment