Нискоградба ја гради Битола

Своите дејности претпријатието ги обавува синхронизирано и взаемно преку работните единици: Канализација Улици и патишта Механизација Секторите за стопанско-сметководствени работи и за општо-правни и кадрови работи, а исто така располага и со сопствено одделение за проектирање од областа на високоградба и нискоградба. Нискоградба Битола располага со сопствена механизација и користи ровокопачи, утоварачи, камиони, трактори, ваљаци, машини за сечење асфалт, грејдер и камиони...


генерален директор


технички директор

Златанка Блажевска
економист