Информации

ул.Булевар 1-ви Мај бб
7000 Битола, Македонија

тел: +389 47 233 600

факс: +389 47 224 520

e-mail: e-mail: niskogradba@t-home.mk