ОГЛАСИ


Обновен возниот парк


Набавена е машина „комбинирка“ од англиско производство со која ќе може да се копа и товари градежен материјал и машина „товарувач на тркала“ со допонителна опрема .
повеќе...

Упатство за управување со инертен отпад на територија на Општина Битола

Директорот Крстевски дава посебен акцент на

  • средување на односите во претпријатието од финасиското работење до меѓу човечките односи
  • работењето на зимската служба
  • новите инвестициони вложувања
  • за соработката со Општина Битола и со градоначалникот на Општина Битола д-р Владимира Талевски

М-р Кире Крстевски во интервјуто за ПелаНет зборува и за идните планови за работа на КЈП Ниско Градба од Битола и новите инвестициони вложувања за идната 2016 година.