ИНТЕРЕН ОГЛАС БР.2/2018


Обновен возниот парк


Набавена е машина „комбинирка“ од англиско производство со која ќе може да се копа и товари градежен материјал и машина „товарувач на тркала“ со допонителна опрема .
повеќе...

Упатство за управување со инертен отпад на територија на Општина Битола