Пријава за интерен оглас

                                       KJP,,NISKOGRADBA,,BITOLA                                                          P  R  I  J  A  V  A                       Za unapreduvawe na administrativen slu`benik preku                                                     INTEREN OGLAS           PODATOCI  ZA  OGLASOT   Broj na interen oglas   Naziv na rabotno mesto

Интерен оглас бр.4/2020

Vrz osnova   na ~len 30, 48, 49 i 50    od Zakonot za  administrativni slu`benici  (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija  br.27/14,  199/14 и 11/18), Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta vo KJP,,Niskogradba,,Bitola br.01-810/1 od 23.09.2015 godina

Интерен оглас бр.3/2020

Vrz osnova   na ~len 30, 48, 49 i 50    od Zakonot za  administrativni slu`benici  (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija  br.27/14,  199/14 и 11/18), Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta vo KJP,,Niskogradba,,Bitola br.01-810/1 od 23.09.2015 godina

Интерен оглас бр.2/2020

Vrz osnova na ~len 30,48,49 i 50 od Zakonot za  administrativni slu`benici  (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija  br.27/14,  199/14 и 11/18), Pravilnikot za sistematizacija na rabotnite mesta vo KJP,,Niskogradba,,Bitola br.01-810/1 od 23.09.2015 godina и posledna